Contact

Leerplicht

De Leerplichtwet

Net als in vele andere landen in de wereld kent Nederland een leerplichtwet. In deze wet staat omschreven dat alle kinderen in Nederland vanaf vijf jaar leerplichtig zijn (bijvoorbeeld: uw kind wordt op 13 november vijf jaar; het is dan vanaf 1 december leerplichtig). Dit geldt in Nederland dus voor alle leerlingen die in het basisonderwijs zitten. Uw kind mag al naar de basisschool wanneer het vier jaar is. De ouders dienen er voor te zorgen dat de leerlingen geregeld de school bezoeken. Geregeld schoolbezoek wil zeggen dat de kinderen op school aanwezig zijn als zij les of andere schoolverplichtingen hebben. Als de leerlingen twaalf jaar of ouder zijn, worden zij voor dit geregeld schoolbezoek medeverantwoordelijk gehouden. De directeur van de school heeft een meldingsplicht naar de leerplichtambtenaar als leerlingen niet op school verschijnen, zonder dat hier goede redenen voor zijn (zie ook ‘de leerplichtwet en extra verlof’).

De leerplichtambtenaar heeft een toezichthoudende taak en komt in actie als er iets niet goed gaat. Daarnaast geeft hij/zij voorlichting en informatie aan ouders, leerlingen en scholen.