058 256 2110
Speerpunten

Speerpunten

Speerpunten

Werken met kwaliteitskaarten

Ieder schooljaar maken wij een schooljaarplan waarin wij onze plannen voor het komende schooljaar kenbaar maken. Dit schooljaar hebben wij samen met de drie andere openbare scholen in de Trynwâlden, die samen werken onder de naam Fierkracht, enkele gezamenlijke speerpunten. Wij volgen kritisch de nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs. Bent u benieuwd waar wij ons de komende periode op richten?

Hier werken wij hard aan....

De vier samenwerkende openbare scholen in de Trynwâlden maken onder leiding van een leerkracht die de opleiding MLI gaat volgen, een samenhangend beleid waarin beschreven wordt op welke wijze de scholen uitvoering geven aan ICT-onderwijs, ICT-vaardigheden van zowel kinderen als personeel ontwikkelen, ICT-ondersteuning in de thuissituatie (kunnen) bieden en ICT-communicatie in specifieke scholensituatie zou kunnen worden georganiseerd.

Drie van de vier scholen zijn dit jaar gestart met een nieuwe rekenmethode WIG-5, één van de scholen heeft hier al een jaar mee gewerkt. Door het volgen van een gezamenlijke studiedag onder leiding van een rekenspecialist kunnen we deze methode implementeren en elkaar hierbij ondersteunen. Wij zetten deze methode in, zodat een maximaal aantal kinderen voldoen aan de referentieniveaus. Collegiale consultatie wordt hierbij actief ingezet om elkaar feedback te geven en van elkaar te leren. Onze school wordt dit schooljaar extern ondersteund op het gebied van het rekenen om de samenhang in het aanbod aan de kinderen in de verschillende groepen te optimaliseren.