Contact

Ouders

Ouderparticipatie

Op een school zijn altijd veel activiteiten en klussen ten behoeve van de kinderen en het onderwijs. Leerkrachten komen vaak hulp en tijd te kort, vandaar dat er een beroep gedaan wordt op de ouders. Door op school mee te helpen bent u meer betrokken bij het onderwijs, komt u eens in contact met andere ouders en helpt u de taak van het team te verlichten. Activiteiten waarbij u hulp kunt bieden kunnen variëren van hand- en spandiensten tot onderwijskundige begeleiding. Bijvoorbeeld:

♦ Helpen bij ateliers;
♦ Begeleiden bij excursies, sportactiviteiten of schoolreisjes;
♦ Zitting nemen in de oudervereniging, de medezeggenschapsraad;
♦ Inbreng in het forum Rûntsje Kruirêd;
♦ Helpen materialen schoon te maken, oud papier op te halen, boeken te kaften.

Misschien hebt u dit jaar belangstelling? Aan het begin van het schooljaar krijgt u een intekenlijst waarop aangegeven kan worden of en zo ja op welke wijze u betrokken wilt worden.