058 256 2110
Informatie

Informatie

Informatie

Rondleidingen

Wilt u onze school wel eens van binnen zien en kijken wat wij allemaal doen? Kom langs voor een rondleiding!

Lees verder
Informatie

Lestijden

Wij hanteren een continurooster. Lees verder om te zien hoe dit rooster eruit ziet.

Lees verder
Informatie

Communicatie

Communicatie is erg belangrijk. U wilt als ouder graag goed geïnformeerd worden. Hoe dat er bij ons op school uitziet leest u hier.

Lees verder
Informatie

Opvang

De buitenschoolse opvang wordt o.a. verzorgd door Kinderwoud. Voor meer informatie lees verder...

Lees verder
Informatie

Documenten

In verschillende documenten kunt u nog meer informatie vinden. Hierbij kunt u denken aan de schoolgids, de bovenschoolse schoolgids en de infokalender.

Lees verder
Informatie

Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad. In de leerlingenraad mogen kinderen meepraten en meebeslissen over de gang van zaken in onze school.

Lees verder