Contact

School

De openbare school in Mûnein bestaat al meer dan 125 jaar. Het vorige schoolgebouw stond op de hoek van de Dr. Kylstrawei en de Jelte Binneswei. Vanaf de vijftiger jaren wordt er les gegeven in het gebouw aan de Mounewei. Na de renovatie en de nieuwbouw van het speellokaal eind jaren ’80 kreeg de school de naam ‘It Kruirêd’. Voor de zomervakantie van 2006 is de school opnieuw verbouwd. De lokalen van groep 3, 4, 5 en 6, 7, 8 werden uitgebreid met een serre, waar apart maar toch samen, door middel van een schuifdeur gewerkt kan worden. Alle oude stalen kozijnen zijn vernieuwd en er kwam nieuw meubilair voor de midden- en bovenbouw. In 2010 is de speelruimte voor de kinderen rondom school opnieuw ingericht en kreeg de onderbouw nieuw meubilair. In 2012 is de school uitgebreid met een ‘repro-ruimte’ en een directiekantoortje. In de zomer van 2013 zijn de toiletten gerenoveerd. It Kruirêd is door deze verbouwingen helemaal aangepast aan de eisen van deze tijd.

De naam ‘It Kruirêd’ is bewust gekozen. Het heeft te maken met de manier waarop wij werken, vanuit het gedachtengoed van het Ervarings Gericht Onderwijs. Een ‘kruirêd’ is het grote rad onder de molenkap waarmee de molenaar de molen naar de wind zet, zodat de wieken optimaal de wind kunnen opvangen. Wij proberen kinderen in een zodanige situatie te brengen dat zij optimaal kennis en vaardigheden kunnen aanleren. Omdat wij in kleine groepen werken, krijgt elk kind de begeleiding en aandacht die hij/zij nodig heeft. Wij proberen de kinderen vaardigheden mee te geven, zodat ze later als mondige en kritische burgers in de maatschappij kunnen functioneren. In het gemeenschappelijke forum ‘Rûntsje Kruirêd’ mogen kinderen meepraten en meebeslissen over de gang van zaken in onze school.

We werken momenteel in drie groepen: groep 1, 2 (onderbouw), groep 3, 4, 5 (middenbouw) en groep 6, 7, 8 (bovenbouw). Door de voordeur linksaf zitten de groepen 1, 2 in een ruim speel- en werklokaal. Hiernaast vindt u het magazijn en de kleuter wc’s. In het eerste lokaal rechts zitten de groepen 3, 4 en 5. In het verste lokaal de groepen 6, 7, 8.

De gemeenschapsruimte met podium biedt ruimte voor creatieve activiteiten, kinderen die even apart willen werken, vieringen, vergaderingen en ‘Rûntsje Kruirêd’. Verder hebben wij een bescheiden kamertje voor de intern begeleider waar tevens een klein keukenblok is. Tot slot is er een personeelskamer en een directeurskamer. Achter de school is een berging voor buitenmateriaal van de kleuters en een fietsenhok annex berging.