Contact

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgelegd. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op de website en ligt op school ter inzage. 

In beide ondergevoegde documenten meer informatie. 

 

Contact

 

Contact