058 256 2110
OV

OV

OV

VELE HANDEN....

Kinderen een mooie tijd op school geven en hen onvergetelijke herinneringen meegeven. Dat is wat wij graag willen, maar dat kunnen wij niet alleen. Gelukkig is er een oudervereniging die bij heel veel activiteiten ondersteunt. In de oudervereiging zitten ouders van kinderen. Zij helpen feesten organiseren en regelen veel praktische zaken. Als ouder betaalt u een vrijwillige ouderbijdrage per kind per jaar aan de oudervereniging. Dit geld gebruiken zij om wat extra's te doen voor de kinderen. Hierbij kunt u denken aan:

  • Sinterklaasfeest
  • Kerstfeest, met een gezellige samenzijn voor ouders
  • Feestelijke ouderavond
  • Koningsspelen
  • Afscheid groep 8
  • Sfeer in de school

De oudervereniging komt eens per 6 weken bij elkaar om te overleggen en activiteiten voor te bereiden. Vanuit de school is er een leerkracht aan de oudervereniging verbonden.