Contact

Verzuim

Elke dag wordt geregistreerd of alle kinderen aanwezig zijn. Ouders dienen vóór schooltijd te melden wanneer een kind de school niet kan bezoeken met de reden daarvoor. Is op school niet bekend waarom een leerling afwezig is dan wordt dezelfde ochtend/middag contact opgenomen met de ouder/verzorger. Wij willen u ook vragen om bezoek aan de huisarts, tandarts, etc. zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen. Bij regelmatig verzuim neemt de groepsleerkracht eerst contact op met de ouders. Zo nodig wordt het verzuim doorgegeven aan de directeur. Mocht verzuim regelmatig voorkomen zonder dat daartoe redenen aanwezig zijn dan dient de directeur de leerplichtambtenaar in te schakelen. Samen met de leerplichtambtenaar wordt dan nagegaan of er een oplossing te vinden is voor het probleem.