Contact

Verkeer

Vanaf 1 januari 2008 werkt de school structureel aan verkeersonderwijs. Er is een verkeerscommissie in het leven geroepen die samen met het team beleid heeft gemaakt op het verkeersonderwijs van It Kruirêd. Het doel van verkeerseducatie is dat wij de veiligheid van de kinderen in het verkeer willen bevorderen. Daarnaast willen wij een veilige schoolomgeving en dat de verkeersroutes van en naar huis veilig zijn. De kinderen krijgen door middel van onder andere een verkeersmethode onderwijs en oefenen het geleerde ook in de praktijk. Ouders, die op dit gebied een voorbeeldfunctie hebben, worden hier ook bij betrokken. Om die reden staat verkeersveiligheid regelmatig op de agenda van het team, de oudervereniging en de MR. De volgende afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de verkeerveiligheid in en om de school: op het plein wordt niet gefietst; niet parkeren langs de rode stoeprand voor school (kinderen hebben op deze manier beter uitzicht bij het verlaten van het schoolterrein).

Door structureel aandacht te schenken aan het verkeer naar aanleiding van het verkeerseducatieplan hopen wij onze kinderen goed voorbereid deel te laten nemen aan het verkeer. Op woensdag 12 november 2008 hebben wij op It Kruirêd ons verkeersveiligheidslabel in ontvangst genomen. Inmiddels hebben wij dit label voor de 3e keer ontvangen. Om dit label te halen moet de school aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen zijn verdeeld in 5 groepen:

De schoolorganisatie: een beleidsplan; betrokkenheid van de ouders; geld reserveren; een werkgroep verkeer.

Verkeerslessen en verkeersprojecten:

Gemiddeld 30 minuten verkeersonderwijs per week; handelingsgerichte oefening; aandacht voor de schoolomgeving; verkeersprojecten/thema’s;1x per twee jaar verkeersexamen voor groep 7 en 8.

Praktische verkeerseducatie:

Praktische activiteiten; praktisch verkeersexamen; jaarlijkse fietscontrole; materiaal voor praktische activiteiten aanschaffen.

Verkeersveilige schoolomgeving:

Verkeersveilige schoolroutes; aandacht toekomstige school - huisroutes groep 8; de uitgang van school zo overzichtelijk mogelijk houden; voldoende parkeergelegenheid; afspraken met ouders over het brengen en halen. Wij hebben 1 à 2 keer per jaar overleg met Dorpsbelang, gemeente ne de politie over de verkeerssituatie bij school.

Betrokkenheid van ouders bij verkeerseducatie:

Ouders helpen regelmatig bij activiteiten; verkeer komt regelmatig aan de orde tijdens contacten met ouders; minstens 1x per jaar een activiteit voor ouders m.b.t. verkeerseducatie, verkeersveiligheid of verkeerssituatie; ouders worden goed op de hoogte gehouden.

Verkeersexamen

De kinderen van groep 7 en 8 nemen in april deel aan de verkeersproef in Gytsjerk. Deze proef bestaat uit een theoretisch examen en een praktisch gedeelte. Wij doen één keer in de twee jaar mee aan dit verkeersexamen. Ons verkeerseducatieplan ligt ter inzage op school.