058 256 2110
Visie

Visie

Visie

Visie


It Kruirêd: het grote rad onder de molenkap waarmee de molenaar de wieken naar de wind zet om die zo goed mogelijk op te vangen. Dit vormt het symbool voor onze visie. Als school creëren we de condities waarin leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Binnen de mogelijkheden en talenten van het kind.

It Kruirêd is ook een ‘warme school met pit’, waar zorg voor elkaar en kwaliteit van onderwijs samenkomen. Hoofd, Hart en Handen zijn de centrale thema’s die terugkomen in de keuzes die we maken. Hoe dragen die thema’s bij aan ons beleid?

Hoofd

Groei is het sleutelwoord, maar de stappen naar die groei toe vinden we net zo belangrijk. Onze leerlingen leren van en met elkaar. Betrokken, met samenhang en competentie, ieder op zijn of haar niveau. Vanaf de eerste spannende stappen in groep 1, tot aan de laatste schoolweken in groep 8.

Voor elke leerling geldt het doel om uit te groeien tot een evenwichtig kind, dat zich met sterke basisvaardigheden kan ontwikkelen naar zijn of haar talenten. Als basis voor alle schoolvakken besteden we veel aandacht aan taalontwikkeling.

Hoe doen we dat?

We doen dat via handelingsgericht werken, wat inhoudt dat:

  • de onderwijsbehoeften van onze leerlingen centraal staan: wat heeft een leerling nodig?
  • we werken met realistische verwachtingen, van kinderen, ouders en het schoolteam.
  • we een vast instructiemodel (EDI) gebruiken, waarin we aansluiten bij de instructie- en ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen.

Hart

Met de methode Rots en Water werken we aan het welzijn en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Het Rots en Water-concept is daarbij leidend: de harde onwrikbare rots-houding versus de beweeglijke, verbindende waterhouding. Een rustige en gestructureerde leeromgeving draagt daar aan bij. Daarnaast werken we aan het ontwikkelen van bewust burgerschap van onze leerlingen.

Handen

Door het jaar heen organiseren we diverse (praktische) projecten vanuit het idee van breed en eigentijds onderwijs. Dit uit zich ook in:

  • een rijke en uitdagende leeromgeving met moderne methoden, diverse werkvormen en up-to-date ICT-hulpmiddelen;
  • aandacht voor wetenschap, techniek en ICT-onderwijs;
  • aandacht voor kunst, cultuur en erfgoed.