058 256 2110
Missie

Missie

Missie

Onze school biedt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Leerlingen hebben de mogelijkheid om zich op eigen niveau te ontwikkelen. Het is ons doel om kinderen cognitief en sociaal te ontwikkelen zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken taal en rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het begeleiden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.

Waar staan wij voor?

Het onderwijs op It Kruirêd staat voor doelbewuste ontplooiing van kinderen door hen toekomstgericht, stimulerend onderwijs aan te bieden door professionele leerkrachten in een goed bereikbare, plezierige en uitdagende leeromgeving.

Naast kennisoverdracht besteden wij aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen.