Contact

Rots en Water

Sociale competenties zijn in een altijd veranderende, multiculturele samenleving overal van levensbelang geworden. Als jij jezelf niet kent, dan begrijp je een ander ook niet en wordt het erg moeilijk met die ander(en) een respectvolle relatie op te bouwen. Sociale competentie betekent heel eenvoudig dat kinderen, van jongs af aan, met elkaar leren samen te spelen. Samen spelen leidt tot samen werken en dat leidt tot samen kunnen leven, gebaseerd op duidelijke, veilige, respectvolle regels. Respect voor elkanders eigenheid en vrijheid.

De genoemde thema's worden in het Rots & Waterprogramma door vier rode draden met elkaar verbonden:

  1. Het leren gronden (stevig en ontspannen staan), centreren (adem in de buik) en richten van de aandacht/focus (uiterlijk focus, later transformerend naar een innerlijk doel).
  2. De ontwikkeling van de gouden driehoek: lichaamsbewustzijn - emotioneel bewustzijn - zelfbewustzijn.
  3. De ontwikkeling van fysieke communicatievormen als basis voor de ontwikkeling van andere, meer verbaal georiënteerde, vormen van communicatie.
  4. Het Rots & Waterconcept. De harde onwrikbare rotshouding versus de beweeglijke, verbindende waterhouding.

In de praktijk wordt er aandacht besteed aan sterk staan, ademkracht, krachtcentrum, lichaamstaal, grenzen, intuïtie, groepsdruk, pesten, concentratie, zelfvertrouwen, mentale kracht, communicatie versus confrontatie, Rots &Water in het persoonlijk contact, seksualiteit en het omgaan met een bedreigende groep.

Kern is je eigen weg leren gaan en die van een ander respecteren!

Op It Kruirêd wordt al jaren het belang van een dergelijke training onderkend. In het schooljaar 2013-2014 heeft juf Gonnie Hoekstra de driedaagse cursus ‘Rots & Water’ gedaan en de cursus 'Rots en Water Schoolbreed', zodat zij nu de lessen aan alle leeftijden mag geven. En dat gebeurt dan ook daadwerkelijk op It Kruirêd, van groep 1 tot en met groep 8.

We ervaren het op It Kruirêd als een groot winstpunt. Vanaf nu blijft de aanpak niet bij een serie lessen, maar is er structureel (soms wekelijks) aandacht voor. Ook worden de lessen aan álle kinderen aangeboden en opgebouwd van klein naar groot. Bovendien worden de lessen door een bekende juf gegeven, terwijl de eigen juf of meester zijn/haar kinderen kan observeren.