Contact

Nieuwe leerlingen

Op het moment dat uw kind drie jaar en tien maanden oud is mag hij/zij alvast vijf dagen op
It Kruirêd ‘meedraaien’ om te wennen aan de basisschool. Vanaf vijf jaar geldt de leerplicht. Kleuters worden door de directeur ingeschreven. Wij stellen het op prijs wanneer u een afspraak maakt om u op school nader te laten informeren over het onderwijs. Dit laatste geldt ook voor leerlingen die door verhuizing tussentijds instromen. Voordat een leerling in groep 1 bij ons op school komt, brengt de betreffende leerkracht een bezoek aan de nieuwe ouders. Tijdens dit bezoek vertelt de leerkracht één en ander over de school en worden er afspraken gemaakt over het ‘meedraaien’. Wij waarderen het zeer dat u als ouders de eerste keer een ochtend of middag bij uw kind blijft, zodat u een indruk krijgt van wat wij zoal doen op school. Bij het huisbezoek vindt ook de ‘intake’ plaats die bestaat uit het informeren naar bijzonderheden, zoals eventuele allergieën.

Vanaf het moment van inschrijving heeft de school 6 (+4) weken de tijd om te bekijken of
It Kruirêd de juiste school is voor uw kind.

Overdrachtsprocedure Peuterspeelzaal-Basisschool

Het jonge kind staat volop in de belangstelling. Iedereen is het erover eens dat de eerste levensjaren heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind. De peuterspeelzalen en basisscholen van de Trynwâlden willen er graag toe bijdragen dat de ontwikkeling van uw kind goed verloopt. De overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool is een grote stap. Om dit goed te laten verlopen, vult de peuterspeelzaal een overdrachtsformulier in voor de basisschool. In het overdrachtsformulier staan feitelijke achtergrondgegevens, gegevens over de ontwikkeling van het kind en eventuele aanvulling van de ouders. Nadat de peuterleidster het overdrachtsformulier heeft ingevuld, bespreekt zij haar bevindingen met de ouders. De ouders krijgen het originele overdrachtsformulier. De peuterleidsters behouden een kopie en zorgen dat de betreffende basisschool twee maanden voordat de kleuter op school komt  ook een kopie ontvangt.