Contact

Koffieochtend/-namiddag

Koffieochtenden en koffie namiddagen.

We hebben zogenaamde koffieochtenden op school. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen ouders op vastgestelde dagen met de directeur en andere ouders van gedachten wisselen over verschillende (schoolse) zaken. Onze ervaringen met deze ochtenden zijn heel positief.

In 2019 worden er ook een aantal z.g. koffie-namiddagen gehouden, met 16.30u als begintijd. Dit om ook aan ouders die op de ochtenden werken de gelegenheid te geven van gedachten te wisselen met de directeur.

Bij beide gelegenheden staat één thema centraal (b.v. communicatie, het onderwijs in de komende jaren enz.) waarover door ouders kan worden na- en meegedacht. Dit is een belangrijke bron van informatie voor het team om rekening mee te houden en het schoolbeleid (eventueel) bij te stellen.