Contact

GVO en HVO

In de bovenbouw wordt GVO (Godsdienstig Vorming Onderwijs) of HVO (Humanistisch Vorming Onderwijs) gegeven. Deze lessen worden verzorgd onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van O.C.W. De lessen duren 45 minuten en vinden eens per week plaats. Omdat het om een kleine groep kinderen gaat kan er niet altijd GVO én HVO gegeven worden. In overleg met de OV en de MR van school is besloten het ene jaar GVO aan te bieden en het jaar daarna HVO. Het is niet verplicht om de GVO- of HVO-lessen bij te wonen. Wanneer kinderen deze lessen niet bijwonen, zorgt de school voor passend vervangend onderwijs.

In 2018 – 2019 wordt er HVO gegeven.