Contact

De Groepen

Vieringen en andere gezamenlijk activiteiten

Sinterklaas

De eerste 20 minuten van het sinterklaasbezoek zijn speciaal gereserveerd voor de peuters uit Mûnein/Roodkerk. Zij worden met hun ouders/begeleiders in de gemeenschapsruimte verwelkomd. Daarna worden alle groepen door de sint bezocht. De kinderen van groep 1 t/m 5 krijgen van Sinterklaas een cadeautje. In groep 6, 7 en 8 worden lootjes getrokken en maken de kinderen voor elkaar een leuke surprise. Sinterklaas verwacht van de ouders van groep 1 t/m 5 dat ze een avond op school komen om Piet te helpen met het maken van een surprise voor hun kind. Deze ‘Ynpakjûn’ staat vermeld in de kalender van de school.

Kerstmis

In de laatste week voor de kerstvakantie vieren wij kerstfeest met alle kinderen van school. Om het jaar, wanneer er geen musical is, is er een uitgebreidere kerstviering. De invulling van de kerstviering ligt niet op voorhand vast. Het kan zijn dat de leerlingen op school een maaltijd nuttigen maar ook een kerstviering in de zaal bij het café, waar ouders bij aanwezig kunnen zijn, hoort tot de mogelijkheden. De oudervereniging helpt het team bij het organiseren van dit feest. De vieringen kenmerken zich door sfeer en creativiteit. Natuurlijk ontbreekt een kerstverhaal niet en wordt er samen gezongen. Dit jaar is er een uitgebreide kerstviering.

Verjaardagen

Het is gebruikelijk, maar geen regel, dat kinderen die jarig zijn hun eigen klas en de leerkrachten trakteren. Omdat er voor de ‘pauze hap’ duidelijke gezondheidsregels worden gehanteerd, vinden wij dat de verjaardagtraktatie een feestelijk en eventueel ‘snoeperig’ karakter mag hebben. Uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes mogen niet onder schooltijd worden uitgedeeld; dit wordt door de niet-uitgenodigde kinderen als sneu ervaren. Het beste is om ze niet bij school uit te delen. De verjaardagen van de meester en juffen worden in de groep gevierd, maar de dag wordt begonnen met gezamenlijk zingen bij de vlaggenmast en het zoeken van de cadeautjes in de klas. Groep 8 heeft hierbij de leiding; die fungeert als feestcommissie. Aan het begin van het schooljaar wordt er geld ingezameld voor een cadeau van alle kinderen, zij versieren het lokaal, kopen cadeautjes en zorgen tevens voor de opening bij de vlaggenmast. Ouders zijn van harte welkom bij het gedeelte van de viering dat buiten plaatst vindt.

Schoolreisjes

De kinderen van de onderbouw (groep 1 en 2) en de kinderen van de middenbouw (groep 3, 4 en 5) gaan één dag op schoolreis. De bovenbouw (groep 6, 7 en 8) gaat meestal drie dagen op reis. De kosten van de reisjes bedragen: onder- en middenbouw € 20,00 en bovenbouw € 65,00. U zult te zijner tijd vriendelijk gevraagd worden het te betalen bedrag over te maken op de rekening van de oudervereniging. Het rekeningnummer is IBAN: NL 15 RABO 0143139193 t.n.v. mevr. G. Minnema. Het is ook mogelijk het bedrag in twee keer te betalen.

Sport en spel

Er worden jaarlijks in de Trynwâlden sport- en spelactiviteiten georganiseerd door sportverenigingen. Ook organiseert school zelf diverse sportactiviteiten. Te denken valt aan schaatswedstrijden, een voetbaltoernooi, een korfbaltoernooi, sportdag e.d. Het Kruirêd team maakt hieruit een keuze en u wordt daarvan tijdig op de hoogte gebracht. De bovenbouw doet elke jaar mee aan het project ‘Kies voor hart en sport.’

Musical

Eén keer in de twee jaar voeren alle kinderen van ‘It Kruirêd’ een musical op voor ouders en familieleden. Deze vindt plaats tijdens de feestelijke ouderavond.
Dit jaar is er een musical.