Contact

Bewegingsonderwijs

Op woensdag en vrijdag hebben de kinderen van groep 1 en 2 gymnastiek in het eigen speel- en werklokaal. Het dragen van gym- of turnschoenen is verplicht. Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 geldt dat ze op maandag en vrijdag bewegingsonderwijs krijgen in sporthal ‘De Hege Wâlden’ in Oentsjerk. Ze worden met de bus gebracht en gehaald. In het geval er iets in de bus is blijven liggen, kunt u telefonisch contact opnemen met Javo Tours, tel: 0512 512 020. De kinderen dragen tijdens de gymlessen verplicht daarvoor bestemde kleding: gymbroekje en -shirt, turnpakje, gym- of turnschoenen. Lang(er) haar wordt in een staart of vlecht gedragen. Schoeisel is verplicht in verband met het voetwratvirus en de veiligheid. Schoenen die buiten gedragen worden mogen niet in de gymzaal gebruikt worden. Omdat wij zorg willen dragen voor de hygiëne, willen wij er streng de hand aan houden dat de kinderen na de gymles douchen. Op maandag en vrijdag een handdoek meenemen is dus noodzakelijk. De gymtijden zijn als volgt:

Maandag en vrijdag

11.00 - 12.00 uur, groep 3, 4 en 5

13.00 – 14.00 uur, groep 6, 7 en 8

Als uw kind een keer niet mee kan doen met de gymnastiek, moeten de ouders zelf de school daarvan in kennis stellen.