Contact

Het Bestuur

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Furore

Voorheen was de gemeente het bestuur van de openbare scholen. Om de ouders meer zeggenschap te geven over wat er op school gebeurt, is een stichtingscommissie ingesteld.
In deze commissie zitten ouders, de algemeen directeur (adviserend) en vrijwilligers die voorstander zijn van openbaar onderwijs. Zij vormen het schoolbestuur van het openbare basisonderwijs in Tytsjerksteradiel en Smallingerland. Bijna alle bevoegdheden die een gemeente heeft als schoolbestuur van de openbare scholen zijn overgedragen aan de ‘Stichting Openbaar Primair Onderwijs Furore’.

Voorbeelden hiervan zijn:

♦ Onderwijsbeleid (o.a. het vaststellen van het schoolplan);
♦ Personeelsbeleid (o.a. benoeming en ontslag van het personeel);
♦ Financieel beleid (o.a. besteding van de beschikbare gelden).

Twee zaken zijn niet volledig overgedragen:

♦ De begroting en jaarrekening moeten elk jaar door de gemeenteraad worden goedgekeurd;
♦ Een ontwerpbesluit om een school te stichten, te fuseren of te sluiten, moet door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

Visie Stichting
De Stichting OPO Furore beoogt een transparante, gezonde en levende organisatie te zijn die staat voor kwalitatief, uitstekend basisonderwijs.